În curs de procesare...


GDPR politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prelucrare date personale Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal SC SECURISTIKA SRL, prelucrează datele personale ale clienților (persoane fizice si juridice), sau ale potențialilor clienți prin intocmirea facturilor proforme, în condițiile reglementate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Te invităm să citești informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul în care prelucrăm datele pe care ni le oferi. Prelucrarea datelor personale în scop contractual și legal SC SECURISTIKA SRL prelucrează datele cu caracter personal în scopul: • intocmirii facturilor proforme, a comenzilor pentru procesare in platforma ecommerce a sitului, intocmirii facturilor fiscal, incheierii contractelor comerciale; • îndeplinirii obligațiilor legale, în condițiile reglementate de legislația specifică în domeniul comertului online, precum și de legislația cu aplicabilitate generală; • evaluării și îmbunătățirii serviciilor și produselor SC SECURISTIKA SRL; • de marketing direct și publicitate, după ce persoana vizată își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor în scopurile menționate mai sus poate fi: • desfășurarea contractului de asigurare; • prevederile legale aplicabile domeniului ecommerce din România; • prevederile legale cu aplicabilitate generală; • în interesul legitim al SC SECURISTIKA SRL, fără să încălcăm drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. Colectarea datelor În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, SC SECURISTIKA SRL colectează datele furnizate de persoana vizată în mod direct, la momentul încheierii sau pe parcursul desfășurării procesului de vanzare-cumparare. SC SECURISTIKA SRL colectează date personale direct prin platforma sitului www.cilindru.ro, telephonic sau prin email, în condițiile reglementate de legislația specifică în domeniul ecommerce și de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Categorii de destinatari către care se pot transmite datele personale: Orice transmitere de date care are la bază fie o reglementare legală, fie una contractuală, limitativă la obiectivul prelucrării şi respectarea cerinţelor Regulamentului General de Prelucrare a Datelor. Păstrarea datelor personale Datele personale vor fi păstrate până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare, în codițiile reglementate de legislația în vigoare. Drepturile persoanei vizate În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în legea 677/2001 și în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016, poți exercita oricare dintre următoarele drepturi: dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a adresa o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Dreptul la acces: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea SC SECURISTIKA SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. Dreptul la rectificare: Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare. Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizată se opune prelucrării şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale. Dreptul la restricţionarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc, din motive legate de situaţia particulară în care se află. SC SECURISTIKA SRL nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care SC SECURISTIKA SRL demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, acest drept dă posibilitatea persoanei vizate de a se opune prelucrării în orice moment. Dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Dreptul persoanei vizate de a se adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să trimiteți o cerere scrisă adresată SC SECURISTIKA SRL, prin oricare din mijloacele de comunicare puse la dispoziție (depunere la sediu, servicii poștale, email, fax). Contact Ne puteti contacta: • prin e-mail, la adresa: info@cilindru.ro sau, începând cu 25 mai 2018 Eventuale actualizări ale acestei notificări privind protecția datelor tale vor fi disponibile pe această pagină. Dacă nu ești de acord cu prelucrarea datelor conform celor menționate anterior, vom fi în imposibilitatea de a- ți oferi serviciile noastre. Prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct Derulăm periodic campanii promoționale pentru clienții noștri și ne dorim să fii informat legat de acestea. Dacă ți-ai oferit acordul, SC SECURISTIKA SRL poate prelucra datele cu caracter personal în scop de marketing direct, adică pentru a te ține la curent cu produsele sau serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, inclusiv prin mijloace automate, prin creare de profiluri sau prin comunicarea datelor către prestatorii de servicii cu care am încheiat contracte de colaborare. În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimțământul rămâne în vigoare până la notificarea SC SECURISTIKA SRL în sens contrar din partea ta. Utilizatorul confirma faptul ca are cunostinta de drepturile acordate de Legea 677/2001, inclusiv dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție și faptul că poate să le exercite printr-o notificare, transmisă la sediul SC SECURISTIKA SRL.